Evde Bakım Maaşı

Aile Sosyal Politikalar İstanbul  il Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında Beyoğlunda ikamet eden Ağır Engelli vatandaşlara bakan yakınlarına evde bakım maaşı işlemleri müdürlüğümüz bünyesindeki Beyoğlu Engelliler Merkezinde yapılmaktadır.Engelli yakınları Sağlık Kurulu,Nufus Kayıt Örneği,Engellinin 2 adet vesilalık fotoğrafı,Engelli ve bakıcısının kimlik fotokopisi ile birimimize müracaat etmektedir.

Müdürlüğümüz saha ekipleri Sosyal İncelemesini yapar ve oluşturulan Rapor ve SOYBİS inceleme raporu Engellinin özlük  dosyasına eklenir.İnceleme ve Gelir tesbit doğrultusunda evde bakım maaşı alabilecek engelli yakınlarına engelliye ev bakımı konusunda eğitim verilir.Gerekli belgelerle birlikte Müdürlüğümüzün raporu doğrultusunda Evde Bakım Maaşı dosyası Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğüne gönderilir.

İl Müdürlüğünün İncelemesi ve olurundan Sonra Bakanlığa dosyası gönderilir.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının  ilgili biriminin onayından sonra Evde bakım maaşı her ay belirlenen banka hesap numarasına yatırılmaktadır.Müdürlüğümüzce Evde bakım maaşı alan engelliler belli periyotlarla ziyaret edilerek engelliye usulüne uygun bakılıp bakılmadığı tesbit edilmektedir.

Ağır engelli ve bakacak kimsesi olmayan engellilere ise tuttuğumuz rapor doğrultusunda Kurum Koruması altına aldırıyoruz.Ya özel Bakım Merkezinde yada Devletimize ait bakım merkezinde engellimiz hayatını idame ettirmektedir.

    1