Gıda Bankacılığının Avantajları

Gıda bankacılığı sisteminde, ekonomik açıdan durumu iyi olmayan vatandaşlar ile ellerinde çeşitli nedenlerle piyasaya sürülemeyen veya pazarlanması verimli olmayan ihtiyaç fazlası gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri bulunan üretici, imalatçı, parakendeci v.b. gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü vazifesi görerek israfın önlenmesi hususunda toplumsal şuurun  oluşmasına katkıda bulunarak sosyal adaletin  sağlaması yolunda önemli bir adımdır.
Yani Gıda Bankası üretici veya satıcılardan bedel ödemeden almış olduğu ürünleri, aracı işlevi görerek ihtiyacı olanlara düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan kurum olmakla birlikte alan el ile veren el arasında köprü olmuş, üreticilerin piyasaya süremedikleri ürünlerin hem ekonomiye kazandırılmasını sağlamış hem de yardımlaşmaya olan katkısıyla  vatandaşlarımız arasındaki sosyal bağların güçlenmesini sağlamıştır.
Bağışçıların hem bir hayır faaliyetinin içerisinde yer aldığı hem de ürünlerini zarara uğramadan değerlendirebildiği ender projelerden biridir.

    1