Gıda Bankacılığının Usul ve Esasları

 

Hayırseverlerce Gıda Bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda, giyim, temizlik, yakacak gibi malzeme bağışları, gider olarak yıllık kurum kazancından indirilebiliyor. 5035 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 89. maddelerinde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ise 17. maddesinde yapılan değişiklerle, Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda ve yardım maddelerinin maliyet bedellerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmesine yönelik düzenlemeler, 21.03.2004 tarih ve 25409 sayılı Resmi Gazete’de 251 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilmiştir. Bu kapsamda yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından katma değer vergisi hesaplanmıyor.